Nieuws

Interessante feiten & inzichten

Susan van Wissen versterkt ons Team

Wij heten Susan van Wissen van harte welkom als Product Owner bij PFM Footfall Intelligence. Susan zal de schakel vormen tussen onze klanten en de software ontwikkeling. Met innovatie als kernwaarde nummer 1 is het haar doel samen met het multifunctionele development team met onze producten en diensten de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Niet […]

Producten: PFM Forecast

Naast het jaaroverzicht bieden wij ook verschillende producten die zich richten op de toekomst, zoals de PFM Event Monitor en de PFM Forecast. De PFM Forecast is een gedetailleerd overzicht van wat u het komend jaar kunt verwachten voor uw winkelcentrum of de gehele portefeuille. In dit overzicht vindt u allereerst de vooruitzichten betreft socio-economische […]

Producten: PFM Jaaroverzicht

Wij bieden tal van producten om onze klanten nog meer inzicht te bieden in de prestaties van hun retailvastgoed, waaronder een uitgebreid jaaroverzicht van één of meerdere locaties. Bij het opstellen van een jaaroverzicht wordt altijd vooraf met de klant over specifieke wensen gesproken. Wij nemen graag externe data (zoals het weer, CBS, CPB enz) […]

Even voorstellen: Matthieu Bletgen, CFO PFM Intelligence Group

Met genoegen stellen wij Matthieu Bletgen aan u voor. Op 1 mei heeft Matthieu de rol als CFO bij de PFM Intelligence Group op zich genomen. Matthieu is een expert in groeistrategieën, business development, procesoptimalisatie, fusies en overnames en nog veel meer.Na een succesvolle carrière bij KPMG besloot Matthieu om zijn ervaring in andere financiële […]

Privacy & Wi-Fi

Door veelvuldige berichtgeving in het nieuws, met name omtrent Wi-Fi, vinden wij het belangrijk u te informeren over hoe wij omgaan met privacy.In deze animatie laten wij u graag zien hoe informatie met behulp van Wi-Fi technologie verkregen wordt en welke maatregelen wij hebben genomen met betrekking tot het verwerken van de data conform de AVG. Heeft […]

PFM in SCN: PFM Event Monitor als strategisch en operationeel instrument

Edwin Brugman van SCN in gesprek met Joost van Vlimmeren (data analist bij PFM Footfall Intelligence) en Joost van Dijk (accountmanager shopping centers bij a.s.r. real estate) over het belang van data, de toegevoegde waarde van data analyse en interpretatie én de PFM Event Monitor. PFM’s product Event Monitor volgt uit het al langer bestaande voorspellingsmodel […]