PRIVACY

Q&A

Waarom wil een vastgoed eigenaar tellen?

Een vastgoed eigenaar wil graag inzicht in het aantal bezoekers en de bezoekersstromen van bijvoorbeeld een winkelcentrum. Dit geeft een beeld van de aantrekkingskracht van een bepaald winkelcentrum en over bijvoorbeeld de invloed van ruimtelijke veranderingen in het winkelcentrum of effecten van evenementen, campagnes en winkeltijden.

Waarom wil een winkelier tellen?

Een winkelier wil graag inzicht in het aantal bezoekers van een winkel. Daarnaast biedt het inzicht in de route die consumenten nemen waardoor winkeliers hun klantenservice in de winkel kunnen verbeteren.

Hoe zit het met privacy?

PFM is een gerenommeerd bedrijf dat zorgvuldig omgaat met privacy. Wij toetsen onze diensten regelmatig aan de huidige regelgeving en volgen de ontwikkelingen hieromtrent op de voet. 

Bezoekerstellingen middels Wi-Fi, hoe werkt dat?

Wi-Fi sensoren registreren alle passanten en/of bezoekers die een apparaat bij zich hebben en daarop Wi-Fi en/of Bluetooth hebben aanstaan (het apparaat zendt regelmatig probe requests). Data die we verwerken, bestaan uit sensor ID, datum en tijdstip, MAC adres en signaalsterkte.

HET PRIVACY PROTOCOL VINDT U HIER

Ik woon in de binnenstad, wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

PFM telt het aantal passanten in en om winkels en winkelcentra. De sensoren hebben daarom een automatisch filter om bewoners niet mee te nemen in de tellingen. PFM weet dat signalen van bewoners voornamelijk voor en na winkelopeningstijden gemeten worden. Daarom gaat PFM er van uit dat wanneer eenzelfde signaal twee keer per dag gezien wordt, één keer in de ochtend en één keer in de avond, dit een signaal is van een bewoner. Deze signalen worden er vanaf dat moment iedere dag automatisch uitgefilterd. Als u in de buurt van een telpunt woont, wordt u dus niet meegenomen in de tellingen.

Wat kun je zien op basis van die tellingen?

Op basis van de wifi signalen wordt informatie verkregen over het aantal unieke passanten in een winkel/winkelcentrum, de route van passanten, de verblijfsduur (binnen het sensor netwerk) en hoe vaak zij terugkomen. De meetsystemen van PFM vangen geen andere data op van de mobiele apparaten. 

Wat weten we straks?

PFM telt de drukte en maakt hiervan geaggregeerde rapporten zonder dat er op enige wijze een koppeling wordt gemaakt met individuele persoonsgegevens. Er worden geen MAC-adressen aan klanten geleverd. Alle bewerkingen verlopen volledig anoniem, vergelijkbaar met de wijze waarop bijvoorbeeld dagelijks de files in Nederland worden gemeten. Bovendien worden de benodigde MAC-adressen voor deze berekeningen automatisch gehashed zodat er onmogelijk een link naar een individueel persoon gelegd kan worden.

Opt-out mogelijkheid

U kunt er altijd voor kiezen om uw Wi-Fi uit te zetten. U kunt zich echter ook afmelden, waardoor uw MAC-adres niet langer geteld en meegenomen wordt in onderzoeken en analyses. U doet dit door het MAC-adres van uw mobiele telefoon te registeren in een centraal opt-out register. Door de toetreding van PFM tot PrivacySIG, is dit een Europees opt-out register geworden. Dit betekent dat uw Mac-adres door alle bedrijven binnen PrivacySIG (op dit moment 9 bedrijven) niet meer geteld én meegenomen wordt in onderzoeken en analyses. Wilt u meer weten over PrivacySIG, kijk dan hier. Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

De gegevens over uw MAC adres vindt u bij Android: Instellingen, Over de telefoon, Status, WI-FI Mac adres. Bij een iPhone: Instellingen, Info, WI-FI adres.

Kunnen de sensoren voor storingen zorgen of interfereren met andere apparatuur?

De sensoren van PFM vangen enkel de aanwezigheid van wifi signalen op vanuit mobiele apparaten. Zij zenden geen signalen uit. Voor zover bekend is er dan ook geen sprake van interferentie of verstoring van andere (medische) apparatuur.

Door wie wordt er geteld?

De tellingen worden uitgevoerd PFM. PFM biedt sinds 1984 systemen die bezoekers van winkels en winkelcentra tellen en traceren.  

OPT-OUT Formulier 

Wij hechten waarde aan een zorgvuldige omgang met persoons-, passanten- en/of bezoekersgegevens. Wij informeren u hierover in onze Privacyverklaring. Daarnaast willen we u graag informeren over de mogelijkheid om uw MAC adres af te melden, zodat u niet langer meegeteld en meegenomen wordt in de statisteken die wij maken voor onze klanten. Wij gebruiken hiervoor een opt-out register.

Uw MAC adres kunt u doorgaans vinden in het informatiescherm over uw apparaat onder het instellingenmenu.

PFM is recent lid geworden van PrivacySIG. De 'Privacy Special Interest Group' is een non-profitorganisatie die bestaat uit (momenteel 9) bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van bezoekersanalyses. Er is een gemeenschappelijke "Gedragscode" ontwikkeld, die ervoor zorgt dat alle leden de gemeenschappelijke regels volgen met het uiteindelijke doel de privacy van individuen te waarborgen en te verbeteren. PrivacySIG heeft een Europees opt-out register. Als u uw MAC adres hier invult, betekent dit dat u door geen van de deelnemende bedrijven geteld dan wel meegenomen kunt worden in onderzoek en analyses.