pfm footfall intelligence: bezoekerstelsystemen, data analyse & interpretatie

 

bezoekers tellen om de winkelervaring te verbeteren

Bezoekerstelsystemen en de verzamelde data zijn bij PFM Footfall Intelligence de basis van onze business. Wij bieden bezoekerstelsystemen om mensenstromen in verschillende commerciële gebieden te kunnen meten. De laatste jaren hebben wij ons gespecialiseerd in 4 focusgebieden te weten winkels, winkelcentra, winkelstraten en stations.  Elke markt vraagt om een eigen benadering en klant specifieke oplossing. 

De data uit onze telsystemen analyseren én interpreteren wij voor onze klanten. Hierdoor bieden wij waardevolle inzichten die onze klanten helpen de business performance te verbeteren.

bezoekersdata geeft u tal van inzichten 

conversie

De conversiefactor bepaalt de verhouding tussen bezoekers en kopers en geeft een goed beeld van de prestatie van een locatie. Branche, locatie en grootte verzorgingsgebied beïnvloeden deze factor.

Personeel

Door bezoekersaantallen in kaart te brengen met tijdsinterval krijgt u inzage van het “druktebeeld” over bepaalde periodes. Hierdoor kunt u personeel efficiënt inplannen. 

Verblijfstijd

Hoelang blijft men gemiddeld in de winkel of het winkelcentrum? Blijft men lang genoeg om tot een aankoop over te gaan? Hoe ontwikkelt het bezoekersbeeld zich door de tijd?

Marketing

Wat is de effectiviteit van uw marketing inzet. Door de bezoekerstellingen te koppelen aan uw marketing inspanning, kunt u zien of er meer bezoekers komen in een bepaalde periode en wat de conversie dan doet.

Terugkerende bezoekers

Informatie over het aantal terugkerende bezoekers is waardevol, omdat de kans dat deze bezoekers overgaan tot een aankoop groter is dan iemand die voor het eerst binnenkomt. 

Wij tellen in  

Meer dan 35.000 shops

Meer dan 30 transport hubs

450 shopping centres

Meer dan 600 straten 

KLanten

 

waarom klanten tellen   

Voor ons betekent ‘klanten tellen’ de basis voor alle strategische en operationele beslissingen binnen elk bedrijf dat met klanten te maken heeft. ‘Traffic’ is het echte potentieel van een winkel, winkelcentrum, station, winkelstraat enz. Om het potentieel van uw klanten te begrijpen, is de eerste stap het tellen van het aantal mensen dat uw commerciële gebied binnenkomt. De laatste jaren is er steeds meer data beschikbaar en zijn managers zich bewust van het belang ervan. Op basis van bezoekersdata worden conclusies getrokken over de prestaties van bijvoorbeeld winkellocaties. Voordat een bezoeker een klant wordt, moet er het een en ander gebeuren. Zodra u over deze waardevolle inzichten beschikt en ermee aan de slag weet te gaan, kunt u beginnen met het optimaliseren van uw business.

Data analyse, interpretatie & voorspellen  

Het begint allemaal met bezoekerstelsystemen en de enorme hoeveelheid data die hieruit voortkomt. Vervolgens zetten wij deze data om in waardevolle inzichten voor onze klanten. Wij stellen overzichtelijke rapportages op waarin onze klanten kunnen zien war er op hun locatie gebeurt. Dit legt de basis voor belangrijke besluitvorming. Maar wat als we alle beschikbare data zouden kunnen gebruiken om voorspellingen te doen. Zodat we onze klanten van te voren informatie kunnen bieden over wat ze kunnen verwachten, met een nauwkeurigheid van 80-95%.   

contact

Heeft u vragen over bezoekerstelsystemen? Neem contact met mij op: