Bezoekers vinden de weg terug naar Nederlandse winkelcentra

Na de forse daling in bezoekersaantallen in de binnenstedelijke winkelcentra als gevolg van de coronamaatregelen, is sinds eind april een sterke groei te zien. De laatste 4 weken zien we dat deze groei afvlakt. Het aantal bezoekers in de binnenstedelijke centra ligt momenteel 25% lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dit is ook terug te zien in de recent gepubliceerde omzetcijfers van het CBS. Ondanks dat de non-food sector in mei 2020 een omzetstijging liet zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, geldt dit niet voor kleding- en schoenenwinkels. Zij hadden wederom te maken met omzetdalingen. Deze daling was echter minder extreem dan in maart en april. We verwachten de komende weken dat langzaam maar zeker steeds meer bezoekers de binnenstedelijke winkelcentra weten te vinden.

Wijkwinkelcentra zijn duidelijk minder hard geraakt door de coronacrisis als het gaat om bezoekersaantallen. Dit ligt overigens in lijn met de omzetcijfers van het CBS. Hieruit blijkt dat de foodsector een omzetgroei van meer dan 10% liet zien. Wel moeten we constateren dat de bezoekersaantallen nog steeds niet op het niveau zijn met dezelfde periode vorig jaar. Dit verschil schommelt de laatste weken rond de -10%. Doordat veel mensen nog steeds alleen winkelen, is de conversie aanzienlijk hoger dan normaal.