Producten: PFM Jaaroverzicht

Wij bieden tal van producten om onze klanten nog meer inzicht te bieden in de prestaties van hun retailvastgoed, waaronder een uitgebreid jaaroverzicht van één of meerdere locaties. Bij het opstellen van een jaaroverzicht wordt altijd vooraf met de klant over specifieke wensen gesproken. Wij nemen graag externe data (zoals het weer, CBS, CPB enz) in uw jaaroverzicht mee om een zo volledig mogelijk rapport te kunnen maken.  

Dit jaaroverzicht bevat niet alleen informatie over de algehele ontwikkeling van de bezoekersaantallen, maar gaat een stapje verder. Zo vindt u hier de ontwikkeling van de weekdagen en het bezoekersverloop per weekdag. Dit geeft u veel inzicht in het druktepatroon verdeeld over de week, welke dag het drukst bezocht is en wat dit betekent in vergelijking tot voorafgaande jaren. Dit wordt verrijkt met een analyse van de koopavonden en koopzondagen. Wat zijn de drukste uren op een koopavond en zijn er nog bijzonderheden op bepaalde dagen?  

Wij geven in dit jaaroverzicht belangrijke inzichten over de ontwikkeling van de verschillende entrees. Welke entree presteert goed, wat valt op en vooral wat kun je met deze informatie doen. Wat betekent het als er een verschuiving heeft plaatsgevonden en waar is dit door te verklaren? Druktepatronen worden weergegeven in aantrekkelijke grafieken en heatmaps, die de informatie overzichtelijk en duidelijk in beeld brengt.  

Uiteraard is er ook ruimte voor benchmarking in het jaaroverzicht. Wat betekent het als u een toename ziet in bezoekersaantallen? Is dit een landelijke trend of is dit specifiek toe te schrijven aan de prestaties van uw locatie? Er wordt gekeken naar verschillende indices die voor u van toepassing zijn.  

Als laatste vindt u ook analyses van grote evenementen (indien van toepassing) in uw jaaroverzicht. Bij het analyseren van een evenement moet er rekening gehouden worden met diverse factoren, zoals de dag van de week, het weer en op welke datum het evenement plaatsvindt. Vindt een evenement in uw winkelcentrum bijvoorbeeld plaats op een zaterdag, dan kan dit een ander effect hebben op het bezoekersaantal dan bijvoorbeeld op een woensdag. Door deze informatie op de juiste manier in de analyse mee te nemen, kunnen we heel nauwkeurig bepalen wat het succes van uw evenement is.  

Wilt u meer weten over het PFM jaaroverzicht voor uw locatie, neem contact met ons op via sales.nl@pfm-intelligence.com