Producten: PFM Forecast

Naast het jaaroverzicht bieden wij ook verschillende producten die zich richten op de toekomst, zoals de PFM Event Monitor en de PFM Forecast. De PFM Forecast is een gedetailleerd overzicht van wat u het komend jaar kunt verwachten voor uw winkelcentrum of de gehele portefeuille. In dit overzicht vindt u allereerst de vooruitzichten betreft socio-economische kerncijfers en Retail vastgoed. Informatie over hoe de Nederlandse economie zich verder zal ontwikkelen, de ontwikkeling van de werkloosheid én de koopkracht.   

Er wordt ook aandacht besteed aan de bevolkingsgroei en de bevolkingsontwikkeling per gemeente. Er wordt een koppeling gemaakt met het verwachte effect op het winkelvastgoed. Wat betekent bijvoorbeeld de urbanisatie trend voor uw winkelcentrum?

De ontwikkeling van de online bestedingen mag in de forecast niet ontbreken. Hoe ontwikkelen online bestedingen zich in de verschillende sectoren. En in hoeverre merkt uw asset de gevolgen deze online bestedingen?

U vindt in de PFM forecast veel informatie over de verwachting van het aantal bezoekers. Dit doen we niet alleen voor winkelcentra, maar ook de Nederlandse winkelstraten en binnensteden worden hierin meegenomen. Wat betreft winkelcentra wordt er rekening gehouden met het verschil tussen centra die zich richten op het dagelijks aanbod versus een meer recreatief karakter. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de trend op het gebied van leegstand en faillissementen. Uiteraard wordt hier zowel vooruit gekeken als ook teruggeblikt naar de afgelopen jaren. 

Tot slot wordt er in deze forecast een koppeling gemaakt tussen al bovenstaande informatie en onze klant. Wat heeft dit voor effect op de visie van onze klant? Wat kan de klant verwachten op het gebied van bezoekersaantallen bij de ingezette strategie? Naast eerder genoemde ontwikkelingen wordt er centrum specifiek gekeken naar de historische ontwikkelingen, de bezoekersaantallen in heel Nederland en per typologie. Daarnaast wordt er gekeken of er bijzondere ontwikkelingen te verwachten zijn of plaats hebben gevonden in het verleden die van invloed zijn op de bezoekersaantallen. Bijvoorbeeld het toevoegen van bepaalde trekkers in een winkelcentrum of juist bij de concurrent. Maar ook herontwikkelingen. Meer weten over de PFM Forecast, neemt u dan contact met ons op via sales.nl@pfm-intelligence.com.